FOTOĞRAF YARIŞMASI 2017 – PHOTOGRAPHY COMPETITION 2017

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 8.Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2017

YARIŞMANIN AMACI:

“Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) 8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”nın amacı, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına ilgisini arttırabilmek ve fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilmektir.

YARIŞMA KATEGORİ/BÖLÜMLERİ:

Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD 8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2017, Sayısal (Dijital) kategoride ve 3 (üç) bölümden oluşmaktadır (Baskı kabul edilmeyecektir):

 • Sayısal: Serbest (Renkli) / Digital: Open (Color) > OC (FIAP TRAD);
 • Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) / Digital: Open (Monochrome) > OM (FIAP TRAD, FIAP Monochrome);
 • Sayısal: Portre-Çocuk (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: Portrait-Child (Color or Monochrome) > D (FIAP TRAD).
 • Tüm fotoğraflar FIAP TRAD tanımına uygun olmalıdır.

FIAP TRAD Tanımı: Minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içerik ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz.

 • Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP’ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.

FIAP Monochrome (Siyah-Beyaz) Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah-beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir.

KATILIM KOŞULLARI:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Yürütme Kurulu, Yarışma Sekreteryası, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Katılımcılar Işık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile tespit ettiği ve tarayarak sayısal hale getirdiği veya doğrudan sayısal fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmanın her kategorisine yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategoriye gönderilemez.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yapan kişilere “TFSF/PAFT Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alını İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • TFSF/PAFT tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar ile FIAP kırmızı listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF/PAFT kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 • FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Büyükçekmece Belediyesi, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışma sonucu Büyükçekmece Belediyesi’nin bcekmece.bel.tr ve BÜFOD’un www.bufod.org.tr ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
 • Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD sorumluluk taşımayacaktır.

YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:

 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile her türlü tanıtım amaçlı kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, bcekmece.bel.tr , www.bufod.org.tr internet sitelerinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ sitesinde ve TFSF/PAFT’nin Sosyal Medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF/PAFT yayını Almanak 2017’de yer alacaktır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihin’nden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve TFSF/PAFT YK’nin kararları ile TFSF/PAFT U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
 • Katılımcılar; TFSF/PAFT’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

ALBÜM:

Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Ağustos 2017’den itibaren www.bufod.org.tr ve www.bcekmece.bel.tr internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı basılı bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF/PAFT’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece

Türkçe (Turkish) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

İngilizce (English) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/

adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.

 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İSİMLENDİRME:

 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız:

http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf

 1. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi).
 2. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır “Sayısal: Serbest (Renkli) / Digital: Open (Color) > OC); Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) / Digital: Open (Monochrome) > OM; Sayısal: Portre-Çocuk (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: Portrait-Child (Color or Monochrome) > D).
 3. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 4. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın “Sayısal Serbest” (Renkli) bölümdeki “Kadınlar pazarı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyilOC1_kadinlar_pazari” veya “Sayısal Serbest” (Siyah-Beyaz) bölümündeki “Suyun getirdiği” adlı 2 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyiOM2_suyun getirdigi” veya “Sayısal Portre-Çocuk” (Renkli veya Siyah-Beyaz) bölümdeki “çalışan çocuk” adlı 3 no’lu fotoğrafı için “TRoeyilD3_calisan_cocuk” gibi olabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 • Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi            : 02 Mart 2017

Kapanış Tarihi                             : 09 Haziran 2017 Cuma günü, saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı                : 17 -18 Haziran 2017 Cumartesi

Sonuç Bildirimi                            : 20 Haziran 2017 (www.bcekmece.bel.tr , www.bufod.org.tr, www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ )

Sergi Tarihi                                  : 30 Temmuz 2017 Pazar, saat 18.00 Büyükçekmece AKM

Ödül Töreni                                 : 01 Ağustos 2017 Salı, saat 21.45

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):

Muhsin DİVAN Fotoğraf Sanatçısı, Türkiye

Burak ŞENBAK                     (EFIAP\b, GPU Hermes, Hon. SSS) TR

Emre SARISALTIKOĞLU     MESAM YK. Üyesi, Bçekmece Bel. Mec Üyesi, Kültür Kom. Bşk., TR

Prof. Güler ERTAN                İstanbul Arel Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi, TR

Yrd. Doç. Dr. Oktay ÇOLAK MÜ Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye

Vladimir JOVANOVSKI         IAAP Başkanı, RISF-5, GPU CR-3, KMF NFUM, Makedonya

Zoran DJORDJEVIC             (EFIAP) Master of Photography of Photo Ass. of Serbia (MFSS), Sırbistan

(Jüri en az 3 kişi ile toplanabilir. Toplantı tarihinde 3 jüri üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ileriye ertelenir.)

SALON BAŞKANI:

Hürriyet AKIN           Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) Yönetim Kurulu Başkanı

TFSF/PAFT TEMSİLCİSİ: Turan KESKİN

ÖDÜLLER ve SERGİLEME (Her kategori için):

FIAP Altın madalya

FIAP Gümüş madalya

FIAP Bronz madalya

FIAP Mansiyon (6 adet)

Sergileme (En fazla 25 adet)

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan sanatçıya verilir.)

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU:

Başak SANCAR                    Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı

Hasan AKKUŞ                       Büyükçekmece Belediyesi Özel Kalem Koordinatör

Nazan KARAGÖZOĞLU       Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Hürriyet AKIN                         BÜFOD Yönetim Kurulu Başkanı

YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:

Burcu KÜNTECİ (Tel: 0212-861 24 00), Melek KAHYA (Tel: 0212-883 00 40)

Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

Fatih Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, No: 50 Büyükçekmece – İSTANBUL / TÜRKİYE

Web       : www.bcekmece.bel.tr

E-posta : fotograf@bcekmece.bel.tr 

Turan KESKİN

Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD)

Kordonboyu Caddesi No: 50 Büyükçekmece – İSTANBUL / TÜRKİYE

Web       : www.bufod.org.tr

E-posta : info@bufod.org

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır.

BÜFOD Onay No         : 2017-001

TFSF/PAFT Onay No           : 2017-035

FIAP Onay No              : 2017-283

Bu yarışma TFSF/PAFT ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF/PAFT Temsilcisi bulunacaktır.

(TFSF/PAFT 2017-035)
(FIAP 2017-283)
(BÜFOD 2017-001)

 

*********************************************************

 

MUNICIPALITY OF BÜYÜKÇEKMECE THE 8TH. INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY CONTEST 2017

PURPOSE OF THE CONTEST

The purpose of “Municipality of Büyükçekmece, the 8th International Photography Contest of 2017” is to enhance the interest of amateur and professional photographers on photography and contribute to the development of photographic art.

SECTIONS \ THEMES

There are 3 digital sections as described below. Prints will not be accepted:

 • “OPEN” COLOR Digital – OC – FIAP TRAD
 • “OPEN”MONOCHROME Digital – OM – FIAP TRAD
 • “PORTRAIT-CHILD” COLOR or MONOCHROME Digital- D – FIAP TRAD

All entries must be in line with FIAP TRAD definition.

Definition of “Traditional Photo” (FIAP TRAD)

A traditional photograph maintains the original image content with minimal adjustments which should not alter the reality of the scene and should appear natural. Rearranging, replacing, adding to or removing any part of the original image except by cropping is strictly forbidden.  All entries shall conform to the sticker of this definition for acceptances to be validated by all the International Organizations granting recognition or patronage.

For Black & White (Monochrome) submissions, entries must be in line with FIAP Black and White Photography (Monochrome) definition.

FIAP Definition of the Black and White Photography (Monochrome):

This definition supersedes the Document 223 and the INFO 1991/12.A black and white work fitting from the very dark grey (black) to the very clear grey (white) is a monochrome work with the various shades of grey. A black and white work toned entirely in a single color will remain a monochrome work able to stand in the black and white category; such a work can be reproduced in black and white in the catalogue of a salon under FIAP Patronage. On the other hand a black and white work modified by a partial toning or by the addition of one color becomes a color work (polychrome) to stand in the color category; such a work requires color reproduction in the catalogue of a salon under FIAP Patronage.

ENTRY FEE

There is no entry fee for joining the contest.

CONDITIONS OF ENTRY

■ All amateur and professional photographers are welcomed to participate to the contest.  Organization Committee, Executive Board, Secretariat, Jury Members, TFSF\PAFT (Photographic Arts Federation of Turkey) representative delegates and their first degree relatives cannot participate to the contest.

■ All participants can submit up to 4 (four) photographs for each category. The same image or color or B&W version of the same image cannot be submitted to more than 1 (one) category.

■ Entries must originate as photographs (image-captures of objects via light sensitivity) made by the entrant on photographic emulsion or acquired digitally. By virtue of submitting an entry, the entrant certifies the work as his own and permits the sponsors to reproduce all or part of the entered material free of charge for publication and/or display in media related to the exhibition. This may include low resolution posting on a website. The exhibition assumes no liability for any misuse of copyright. An entry may be rejected when the sponsoring organization or its agent, in its reasonable discretion, believes the entry does not conform to exhibition rules and conditions.

■ The participants declare and confirm all permissions are taken by them, the work sent for contest is completely his/her own and whole responsibility belongs to them in case of any kind of conflict or disagreement. BUFOD (Büyükçekmece Photography Association) and/or Municipality of Büyükçekmece will not be held responsible for any conflicts or disagreements.

■ The participant declares and accepts that any legal issues about his/her photos will be under his/her responsibility only.

■ If the participant submits a copyright which does not belong to him/her, executes any alterations or changes on the photo that does not belong to him/her to mislead the jury, this will be regarded as violation of the rules.

■ For participants, violating the rules, sanctions mentioned at item 13 of the “TFSF\PAFT National and International Organizing Standards Directive” will apply. All gains, awards and titles of the violator will be revoked. The award will not be replaced with a new one and the ranking and award will be left empty. The participant should give back the award in case he received one.

■ The participants, who are in the list of limitation decision according to TFSF (Photographic Arts Federation of Turkey) rules clarified above and are at FIAP’s Red List, cannot participate to this contest.

■ Organizers will make firm these participants who are in the list of limitation decision according to TFSF (Photographic Arts Federation of Turkey) rules clarified above and are at FIAP’s Red List, before the contest and will eliminate their applications before jury meeting.

■ Büyükçekmece Municipality may request the raw file of the photographs in case there is a need.

■ With the sole act of submitting his/her images or files to a salon under FIAP Patronage, the entrant accepts without exception and with no objection that the submitted images can be investigated by FIAP to establish if these obey to FIAP regulations and definitions even if the entrant is not a member of FIAP; that FIAP will use any means at its disposal for this undertaking; that any refusal to cooperate with FIAP or any refusal to submit the original files as captured by the camera, or failure to provide sufficient evidence, will be sanctioned by FIAP and that in case of sanctions following the non-compliance with FIAP regulations, the name of the entrant will be released in any form useful to inform the breaches of the rules. It is recommended to leave the EXIF data in the submitted files intact in order to ease eventual investigations

■ By submitting photographs to this competition, participants are considered to accept all regulations and rules of this competition.

■ All awards will be send to award owners by post. Büyükçekmece Municipality and BÜFOD will not be held responsible for damages occurring during transfer.

COPYRIGHTS – USE OF THE PHOTOGRAPHS – NOTIFICATION

 • Awarded (medal & mention) and Accepted photographs will be kept at Büyükçekmece Municipality and BÜFOD’s archives. Both Büyükçekmece Municipality and BÜFOD will have the right to use these photographs for promoting purposes (uncommercial) with the Photographer’s name and copyright fee will not be paid to owner of the photograph.
 • Organizers accept that necessary permissions are granted by photographers participating to this competition for portrayed people or land. Any disputes arising from use of the photographs (with Photographer’s name) in printed or electronic media (web, e-mails) in this manner will be solely the Participant’s responsibility.
 • Awarded (medal & mention) and Accepted photographs will be announced at bcekmece.bel.tr, www.bufod.org.tr web sites and send to participants by e-mail. Printed exhibition will also be managed by organizers according to the space criteria’s of exhibition halls. In addition, Awarded (medal & mention) photographs will be announced at www.tfsf.org.tr and www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitse and printed on TFSF (Photographic Arts Federation of Turkey) album “Almanac 2017”.
 • Uploaded photographs that are not awarded with any award or not selected for acceptances will be deleted from the system 90 (ninety) days after results are announced.
 • By registering to http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web site of TFSF/PAFT and by submitting photographs to this competition, participants are considered to accept all regulations and rules of this competition. These rules and regulations become effective after participant’s photograph upload for this competition. It is considered that by participating to this contest, the participant has read and accepted all rules. Participants do not have the right for objecting any rules after participating to this contest.

 

 

ALBUM:

A digital album containing awarded photographs, mentions and acceptances will be prepared and be available for download at www.bufod.org.tr and www.bcekmece.bel.tr web sites by August 2017. In addition, a printed album with awarded photographs, mentions and acceptances will be prepared and be sent to award, mention and acceptance owners, jury members, TFSF (Photographic Arts Federation of Turkey), Photography Clubs in Turkey, FIAP Head Office and to M. Emin Tan Photography Library at Balikesir, Turkey.

PARTICIPATION

 • Participation to this competition is only available via online participation. Any alternative submission method (e-mail, cargo, post, hand delivery,…) will not be accepted.
 • Online submission of the contest photographs is possible only by using the web pages below and following the membership and the photograph submission procedures.
 • Registration is necessary in order to load photographs on the given page. Activation of the account can be done by clicking the activation link sent to your e-mail address after your registration.
 • Those who already have an account can use their old usernames and passwords.
 • Size of the photographs and their titles must be determined beforehand and be kept ready to be loaded on the web page at one single session.
 • Photographs should be sent without mat and\or canvas. Photographs containing Photographer’s name, mark, logo, date or signature will be rejected.
 • The photographs must be in jpg/jpeg format at 150-300 dpi resolution, saved in 7-12 compression quality. Each file should not be less than 2 MB and should not exceed 4 MB in size.
 • The titles of each photograph files must not exceed 31 letters. Turkish characters (Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü) cannot be used in the title. English letters and underscore (_) can be used.
 • All letters, except the ones in “country code” and “section (theme)”, must be in lower case.

FILE NAMING

 1. Step: The first two characters of the file name must be the country code (“TR” for Turkey). For

the country codes please check:

http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf

 1. Step: The Country Code must be followed by Author’s name, maximum in 5 characters (Example: For “Omer Eril Yilmaz” it can be “omery” or “oeril” or “erily”).
 2. Step: Following the Author’s name, “Section\Theme” abbreviation must be added.

For “Open Color Digital” Theme; OC,

For “Open Monochrome Digital” Theme; OM,

For “Child Color or Monochrome Digital” Theme; D.

 1. Step: The sequence number of the photograph (1 to 4) must be typed in numbers. After this number an “underscore” (_) must be added.
 2. Step: After the underscore, the title of the photograph must be typed, not exceeding total number of character limitation (total 31 characters). In case of using more than one word for title, underscore (_) must be added between the words.

Example 1; The Author from Turkey, “Omer Eril Yilmaz”s work for “Open Color Digital” section, title as “Women Walking” with sequence number “1” will be titled as; “TRoeyilOC1_women_walking”.

Example 2; The Author from Turkey, “Omer Eril Yilmaz”s work for “Open Monochrome Digital” section, title as “Water Works” with sequence number “2” will be titled as; “TRoeyilOM2_water_works”.

Example 3; The Author from Turkey, “Omer Eril Yilmaz”s work for “Portrait-Child Color or Monochrome Digital” section, title as “Small Kid Working” with sequence number “4” will be titled as; “TRoeyilD4_small_kid_working”

Any problem experienced during online registration or uploading process due to system or due to participants, while participation to competition should be reported directly to onlineyarismalar@tfsf.org.tr. Responsible authorities will return back to claim owners with information related to problem in due time. Please keep in mind that it is not possible to participate to competition by sending photographs to the said address.

Under no circumstances the jury members can neither see the title of the photograph nor the author name due to automatic codes generated by the system processes replacing the file names created by the participants.

Büyükçekmece Municipality and\or BÜFOD cannot be held responsible for possible problems during registration or upload processes.

CALENDER

Starting Date                                           : … 2017.

Closing Date                                            : 09 June 2017 Friday, at 23:00 local Turkish Time.

Jury Meeting                                           : 17 June 2017 Saturday.

Results                                                       : 20 June 2017 at www.bcekmece.bel.tr , www.bufod.org.tr,

www.tfsf.org.tr.

Results will be sent to participants by email

Printed Exhibition                                 : 30 July 2017 at 18.00, Büyükçekmece AKM.

Award Ceremony                                  : 01 August 2017 Tuesday at 21:45      

JURY (Alphabetical)

Prof. Güler Ertan                      AREL University, Dean of Faculty of Fine Arts, Turkey

Burak Şenbak                             EFIAP\b, GPU Hermes, Hon. SSS, Turkey

Emre Sarısaltıkoğlu                Member of the Board of MESAM, Bçekmece. Municipality Council

Member, Prsdnt. of Cultural Comm. of Bçekmece. Municipality, Turkey

Muhsin Divan                          Photography Artist, Turkey               

Asst. Prof. Oktay Çolak          Marmara University Assoc. Dean, Lecturer at Phtgrphy. Division, Turkey

Vladimir Jovanovski               IAAP President, RISF-5, GPU CR-3, KMF NFUM, Macedonia

Zoran Djordjevic                     EFIAP, Master of Photography of Photo Ass. of Serbia (MFSS), Serbia

The jury meeting must be held with at least 3 members. If 3 jury members will not present at the meeting, it will be postponed for a week. 

SALON CHAIRMAN

Hürriyet AKIN                         Büyükçekmece Photography Club (BÜFOD) Chairman of the Board

TFSF REPRESENTATIVE

Turan KESKİN

AWARDS (for each Section\Theme)

FIAP Gold Medal

FIAP Silver Medal

FIAP Bronze Medal

FIAP Mention                   6 per category, total 18,

Acceptance                       Maximum 25 (not more than 30% of the applications)

FIAP Best Author            x 1 (overall best score in terms of awards, mentions and acceptances).

EXECUTIVE BOARD

Başak Sancar                     Vice President, Büyükçekmece Municipality,

Hasan Akkuş                     Coordinator, Office of the Private Secretary, Büyükçekmece Municipality,

Nazan Karagözoğlu        Director of Cultural and Social Services, Büyükçekmece Municipality,

Hürriyet Akın                   BÜFOD Chairman of the Board

SECRETERIAT

Burcu Künteci (Phone: +90-212-861 24 00), Melek Kahya (Phone: +90-212-883 00 40)

Buyukcekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

Fatih Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, No:50 Buyukcekmece – ISTANBUL / TURKEY

Web         : www.bcekmece.bel.tr

E-Mail      : fotograf@bcekmece.bel.tr

Turan KESKİN

Büyükçekmece Photography Club (BÜFOD)

Kordonboyu Caddesi No: 50 Buyukcekmece – ISTANBUL / TURKIYE

Web         : www.bufod.org.tr

E-Mail      : info@bufod.org

Our contest is approved by TFSF (Photographic Arts Federation of Turkey),

FIAP (Federation of International Art Photograph).

BÜFOD Approval No         : 2017\001

TFSF/PAFT Approval No : 2017\035

FIAP Approval No               : 2017\283

During the competition, TFSF Representative will be available.

 

(FIAP 2017-283)
(BÜFOD 2017-001)
(TFSF/PAFT 2017-035) ……)

 

Award (Medal & Mention) and Acceptance points can be used during FIAP title applications.