Türkiye Kupası 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması

untitled-1-20-11

TÜRKİYE KUPASI 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

Düzenleyen Kurum: ‘’Türkiye Kupası‘‘ Fotoğraf Yarışması; Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Kulübü Derneği (BÜFOD) tarafından organize edilmektedir. Yürütücülüğünü Büyükçekmece Fotoğraf Kulübü Derneği (BÜFOD) gerçekleştirecektir.

Amaç: Ülkemiz çapında fotoğrafçılar buluşması etkinliği düzenlemek ve derneklerle fotoğraf kulüplerinin kaynaşmasını sağlamaktır.

Konu : Serbest’tir.

KATEGORİ:

Yarışma tek kategorilidir: Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf

KATILIM KOŞULLARI:

1- Fotoğraf dernekleri ve çeşitli kurum ve kuruluşların resmi fotoğraf kulüpleri takım halinde yarışmaya katılabilecektir. Yarışmaya seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve TFSF tarafından haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar katılamayacaktır (Bundan sonra geçen ifadelerde ‘’Dernekler ve kulüpler’’ Takım olarak anılacaktır).

2- Katılım Takım halinde olacaktır. Her Takımın bir adı ve Takım Kaptanı olacak, fotoğraflar sisteme Takım kaptanları tarafından, Takım adı ve fotoğrafların sahipleri belirtilerek toplu halde yüklenecektir.

3- İsimlendirme aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

“Takımın kısaltılmış adı + altçizgi + katılımcının adı + altçizgi + katılımcının soyadı + altçizgi + eser adı”. Örneğin “EFOD_Hakan_Tokuc_Bayrak”

Fotoğraf isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi (_) kullanılabilir.

4- Takım üye sayısı en az 10 (on) kişi, en fazla 20 (yirmi) kişi olacaktır.

5- Takımlar en fazla 20 (yirmi) fotoğraf ile yarışmaya iştirak edecektir. 20’den az fotoğrafla katılmak mümkünse de, takım puanı, takımdaki fotoğraflara tek tek verilen puanların toplamı olacağından, eksik fotoğraf gönderimi takımların aleyhine olacaktır. Gönderilen fotoğraflarda konu bütünlüğü /koherentlik aranmayacaktır.

6- Takım üyelerinin her birinin yarışmada en az 1 (bir), en fazla 2 (iki) fotoğrafı yer alacaktır.

7- Yarışma 2 (iki) aşamalı olacaktır.

Birinci Birinci aşamada; Seçici kurul tarafından Takımlar oylanacak ve oylama sonucunda en yüksek puanı alan ilk 3 (üç) Takım ödüllendirilecektir. Sıralamadaki diğer 3 (üç) Takıma mansiyon verilecektir.

İkinci aşamada; Seçici kurul tarafından takım üyelerinin fotoğrafları ayrı ayrı değerlendirilecek, değerlendirme sonrası en yüksek puanı alan 3 (üç) kişi bireysel olarak ödüle layık görülecektir. Puanlama sıralamasına göre ilk 300 fotoğraf sergilenecektir.

8- Her katılımcı sadece bir Takıma üye olacaktır. Birden fazla Takıma iştirak edenler yarışmadan men edilecektir.

9- Dernek dışı takımlar, bir kurum veya kuruluş bünyesinde faaliyet gösterdiklerini belgelemek durumundadırlar. İçinde yer alınan ve temsil edilen kurumdan bu amaçla alınacak belge, yarışma sekretaryasına gönderilecektir.

10- Herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) ve sergileme almış, yayınlanmış fotoğrafların gönderilmesinde sakınca yoktur.

11- Takım katılımcıları, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Kural ihlali durumunda katılımcı hakkında, Türkiye Fotoğraf sanatı Federasyonu’nun U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’nde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

12- Kural ihlali tespit edilen Takımlardan ve katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımlarıgeri alınır.Ödülyeriboşbırakılır.Ödülverilmişse,ödülsahibininödülüiadeetmesi gerekir. Böyle bir iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış takımlara veya katılımcılara ise talep hakkı doğurmaz.

13- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir

14- Takımlar TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

15- Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ve Seçici Kurul kararları geçerlidir.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:

Yarışmaya katılan fotoğrafların telif hakları eser sahiplerinindir. Ancak katılımcılar, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının kullanım haklarını Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Kulübü Derneği’ne, kullanım sırasında isminin b e l i r t i l m e s i şartıyla, süresiz olarak verdiğini peşinen kabul eder. Söz konusu fotoğraflara ilişkin kullanım hakları, eser sahipleriyle birlikte, yukarıda anılan 3 kuruluşun olacaktır.

Başka bir deyişle, katılımcı bu yarışmaya katılarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Kulübü Derneği (BÜFOD)’a, isminin kullanılması şartıyla, izin/muvafakatname verdiğini baştan kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Kulübü Derneği (BÜFOD) tarafından katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ ve http://www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2016’da kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.

KATALOG:

Yarışmanın tamamlanması sonrası Yarışmaya katılan bütün takımların listesi ile ödül ve sergileme alan fotoğrafların birlikte sunulacağı ‘’Türkiye Kupası 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması ‘’ kataloğu basılacaktır. Katalogdan birer örnek tüm katılımcılara, Fotoğraf Sanatı derneklerine, TFSF’ye ve Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na gönderilecektir.

ESERLERİN YÜKLENMESİ:

 • Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce Takım kaptanı tarafından form doldurularak üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır .
 • Takım Kaptanı üyelere ait olan fotoğrafları toplu halde kimlere ait olduğunu belirterek ‘’Katılım Koşulları’ 3. (üçüncü) maddede’’ belirtildiği şekilde yükleyecektir. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, Uzun kenar 2400 pikselden büyük, kısa kenar 1080 pikselden küçük olmayacak, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde ve dosyaların boyutları 2 Mb’ı geçmeyecek şekilde kaydedilmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlandığı anlamına gelmeyecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Kulübü Derneği (BÜFOD) sorumlu olmayacaktır.

ÖDÜLLER:

Takım 1.lik ödülü : Birincilik Kupası + Dizüstü Bilgisayar

Takım 2.lik ödülü : İkincilik Kupası

Takım 3.lük ödülü : Üçüncülük Kupası

Takım Mansiyon Ödülü :3(üç)adet

Katılımcı 1.lik Ödülü : Altın Madalya + Dizüstü Bilgisayar

Katılımcı 2.lik Ödülü : Gümüş Madalya

Katılımcı 3.lük Ödülü : Bronz Madalya

Sergileme : En fazla 300 (üçyüz) adet

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 01.04.2016

Son Katılım Tarihi: 20.11.2016 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı : 26.11.2016

Sonuç Bildirim Tarihi: 03.12.2016

Sergi ve Ödül Töreni: 24.12.2016

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):

 1. Ersin ALOK Fotoğraf sanatçısı
 2. Prof. Güler ERTAN Akademisyen, Fotoğraf sanatçısı
 3. İbrahim GÖKSUNGUR Fotoğraf sanatçısı
 4. İbrahim ZAMAN Fotoğraf sanatçısı
 5. İzzet KERİBAR Fotoğraf sanatçısı
 6. Prof. Sabit KALFAGİL Akademisyen, Fotoğraf sanatçısı
 7. Başak SANCAR Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı

Seçici kurul, en az 5 (beş) üye ile toplanır.

 

TFSF Temsilcisi: Hakan TOKUÇ

 

YARIŞMA, SALON ve SERGİ KOORDİNATÖRÜ:

Nazan KARAGÖZOĞLU Büyükçekmece Belediyesi Kültür Müdürü

 

YARIŞMA SEKRETERYASI:

Esra AKINEL

Telefon: 0212 885 2500, 0537 226 2775

E-posta: fotograf@bcekmece.bel.tr

Adres: Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Dizdariye Mah. Mimarsinan Cad. No: 3/2

Büyükçekmece – İSTANBUL / TÜRKİYE

Bu şartname, Takımların yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Takımların ve Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2016-060 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

turkiye-kupasi-afis1