Büyükçekmece Belediyesi 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2015

6 web TUR ing

FOTOĞRAF YÜKLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

6. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 2015

YARIŞMANIN AMACI

Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın amacı, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına ilgisini arttırabilmek ve fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilmektir.

 

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2015 tek kategoriden oluşmaktadır: Dijital (Sayısal) Renkli.

Yarışma konusu Serbest’tir.

 

KATILIM KOŞULLARI

■ Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

■ Yarışmada tek kategori vardır. Yarışmacılar 4 (dört) fotoğraf ile katılabilirler.

■ Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG formatta, 150-300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en az 2400 piksel ve dosya boyutu en az 2 Mb, en fazla 4 Mb olarak ayarlanarak internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli, yüksek kalitede (8-12) kayıt seçeneği ile JPG formatında kayıt edilmelidir. Yukarıdaki kurallara uygun olmayan fotoğraflar kayıt aşamasını geçseler dahi eleneceklerdir.

■ Tüm fotoğraflar FIAP Geleneksel (TRAD) tanımına uygun olmalıdır. FIAP TRAD Tanımı; Geleneksel Fotoğraf, minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içeriği ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz.

■ Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur. Kategori başına ödenmesi gereken tutar 7.5 Euro, 8.5 USD veya 20 TL’dir. Katılım ücretleri yarışmaya son katılım gününden önce gönderilmelidir. Katılım ücretini ödemeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmaz.

■ Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.

■ Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak her hangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

■ Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

■ Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanır.

■ Kural ihlali tespit edilen kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır, kural ihlalinin tekrarı halinde yarışmacı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilir. Bu durum FIAP’a da bildirilir.

■ Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

■ Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) sorumlu olmayacaktır.

 

YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:

 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile her türlü tanıtım amaçlı kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, bcekmece.bel.tr , www.bufod.org.tr internet sitelerinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanlarda sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

 

ALBÜM:

Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Ağustos 2015’ten itibaren www.bufod.org.tr internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. / Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir albüm hazırlanacak ve tüm katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile FIAP merkezlerine birer tane gönderilecektir.

 

 

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak

www.bufod.org.tr  adresindeki yönlendirmelere uyularak ve/veya doğrudan

Türkçe (Turkish): http://www.tfsfonayliyarismalar.org

İngilizce (English): http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/

adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.

 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:

 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: http://www.fiap.net/docs/divers/ISO2-en.pdf
 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya erily gibi).
 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Renkli (Color) > C).
 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın “Gülümse” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRomeryC1_gulumse.jpg” veya “Meydan” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryC2_meydan.jpg” gibi…
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacaktır. Buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) sorumlu olmayacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya Katılım Başlangıç Tarihi :

Son Fotoğraf Yükleme Tarihi      : 06 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı                 : 11 Temmuz 2015

Sonuç Bildirimi                            : 13 Temmuz 2015

Sergi Tarihi                                 : 02 Ağustos 2015 saat 18.00 Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi

Ödül Töreni                                 : 04 Ağustos 2015

 

SEÇİCİ KURUL

 1. Prof. Güler ERTAN İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
 2. Doç. Oktay ÇOLAK Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı
 3. İbrahim ZAMAN Fotoğraf Sanatçısı
 4. Burak ŞENBAK EFIAP/b, Fotoğraf Sanatçısı
 5. Hürriyet AKIN BÜFOD Yönetim Kurulu Başkanı

 

(Jüri en az 3 kişi ile toplanabilir. Toplantı tarihinde 3 jüri üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ileriye ertelenir.)

 

TFSF Temsilcisi: Firdevs SAYILAN

 

ÖDÜLLER

FIAP Altın madalya

FIAP Gümüş madalya

FIAP Bronz madalya

FIAP Mansiyon (6 adet)

Sergilemeler (En fazla 50 adet)

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla sergileme+ödül alan sanatçıya verilir)

 

KATILIM ÜCRETİ

Kategori başına ödenmesi gereken tutar 7.5 Euro, 8.5 USD veya 20 TL’dir.

Yarışma katılım ödemesini Banka EFT/Havale yoluyla yapabilirsiniz.

Türk Lirası (TL) için:

Halkbank Büyükçekmece Şubesi

Hesap Adı: Büyükçekmece Fotoğraf Derneği

Şube Kodu: 880

Hesap Numarası: 16000122

IBAN No: TR81 0001 2009 8800 0016 0001 22

Swift Kodu: TRHBTR2A

Euro (EUR) için:

Halkbank Büyükçekmece Şubesi

Hesap Adı: Büyükçekmece Fotoğraf Derneği

Şube Kodu: 880

Hesap Numarası: 58000112

IBAN No: TR94 0001 2009 8800 0058 0001 12

Swift Kodu: TRHBTR2A

 

USD için:

Halkbank Büyükçekmece Şubesi

Hesap Adı: Büyükçekmece Fotoğraf Derneği

Şube Kodu: 880

Hesap Numarası: 53000155

IBAN No: TR56 0001 2009 8800 0053 0001 55

Swift Kodu: TRHBTR2A

 

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU

Bayram Ali Üner Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı

Selami İnce Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı

Hasan Akkuş Büyükçekmece Belediyesi Özel Kalem Müdürü

Nazan Karagözoğlu Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

 

 

YARIŞMA SEKRETERYASI

Turan KESKİN

Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD)

Kordonboyu Caddesi No: 50 Büyükçekmece – İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefon : +90 535 219 7944

Web       : www.bufod.org.tr

E-posta : info@bufod.org

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından (TFSF/PAFT 2015/043), Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Uluslararası Fotoğrafçılar Birliği (UPI) tarafından onaylanmıştır.

BÜFOD Onay No           : 2015/001

TFSF/PAFT Onay No      : 2015/043

FIAP Onay No                : 2015/248

UPI Onay No                 :

Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

 

Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

2015 YARIŞMA PNG

FOTOĞRAF YÜKLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ