Espiye Yedideğirmenler Foto Maratonu

Fotomaraton Yedideğirmen Afişi
OSİB Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü

Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD)

Espiye Yedideğirmenler Foto Maratonu


FOTO MARATON KONUSU ve AMACI:

Giresun’un Espiye ilçesinde bulunan Yedideğirmenler Tabiat Parkı’nın tanıtılmasıdır ve

konusu “Espiye Yedideğirmenler Foto Maratonu” dur.


ÇEKİM YAPILACAK MECRALAR:

Espiye ilçesi Yedideğirmenler Tabiat Parkı ve Avluca Köyü Düldül Yolu Mevkii


YARIŞMA BÖLÜMLERİ:

Yarışma, “Sayısal Renkli Fotoğraf” olarak tek kategorilidir.


KATILIM KOŞULLARI:

 1. Etkinlik 29-30-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında 3 gün sürecektir.
 2. Foto maraton, Gezfod Yönetim kurulu, Düzenleme Kurulu üyeleri, Seçici Kurul üyeleri ve

TFSF temsilcisi ile birinci derece yakınları dışında amatör, profesyonel tüm fotoğrafçılara

açıktır. Ancak, düzenleme kurulu herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu

tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.

Foto maratona teslim edilecek fotoğrafların etkinlik süresi içinde ve Espiye

Yedideğirmenler mevkiinde çekilmiş olması gerekmektedir. Katılımcı, kayıt sırasında

fotoğraf makinesinin tarih ve saatini güncellemeli; bellek kartını boşaltmalıdır. Kayıt

öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

 1. Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecektir. Katılımcılara kayıt sırasında verilen

numara rumuz olarak kullanılacaktır. Yarışmaya 1’den fazla fotoğraf verilmesi

durumunda kayıt numarası ile birlikte sıra numarası kullanılacaktır (028-1, 028-2 gibi)

 1. Fotoğraflar Düzenleme Kuruluna sayısal ortamda teslim edilecektir. Gerektiğinde

çalışmaların orijinali istenecektir.

 1. Her katılımcı, yarışmaya foto maratonda çektiği en çok 4 (dört) sayısal Renkli fotoğraf ile

katılabilir.

 1. Çekimler JPEG formatında, 300 dpi, kenar boşluksuz ve çerçevesiz olmalıdır. Fotoğraf

üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

Fotoğraflarda kontrast, renk ayarı, keskinlik ve ışık ayarlamaları, kroplama, temizlik

yapılması gibi basit müdahaleler serbesttir. HDR ve manipülasyon fotoğraflar kabul

edilmeyecektir. Aksine davranış kural ihlali sayılır ve katılımcı hakkında kural ihlali işlemi

uygulanır. Gerek görülürse fotoğrafların RAW Formatları istenecektir (yarışmada

dereceye giren çalışmaların RAW formatı istenebilir). Bu nedenle katılımcıların

RAW+JPEG çekim yapmaları tavsiye olunur. Ya da sadece RAW çekim yapan kişiler

görüntülerin RAW formatlarını saklamaları ve teslimatlarını yine JPEG olarak yapmaları

gerekmektedir.

 1. Yarışmacı, yarışmaya katıldığı fotoğraflarının, foto maratonda kendisi tarafından çekilmiş

olduğunu, gerekli izinlerin alındığını kabul eder.

Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların

elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali

işlemi uygulanır. Ödül yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara fazladan bir hak

tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

 1. Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcının TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF

Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.

Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri

takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.

Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden

katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

 1. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve

bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında

yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya

çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 1. Ödül, mansiyon alan ve sergilemeye değer bulunan eserler Giresun Doğa Koruma ve

Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesinde hazırlanacak her türlü tanıtım amaçlı

materyallerde ve internet ortamında fotoğraf sanatçısının ismi açık olarak belirtilerek

kullanılabilir. Kullanım hakkı “Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile

birlikte fotoğrafçıya ait olacaktır. Eser sahipleri bu durumda ilave bir hak iddia

edemeyeceklerdir.

 1. Foto maratona teslim edilen fotoğrafların her türlü sorumluluğu katılımcıya aittir.

Doğabilecek hukuki anlaşmazlıklar ve cezai yaptırımlarda Giresun Doğa Koruma ve Milli

Parklar Şube Müdürlüğü ve Düzenleme Kuruluna hiçbir sorumluluk yüklenemez.

 1. Ödül alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak ve ayrıca

TFSF yayını olan Almanak 2015’te yer alacaktır.

 1. Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan fotoğraflar iade edilmeyecek, TFSF

temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.

 1. Foto maratona kayıt yaptıran her katılımcı bu şartları kabul etmiş sayılır.


KONAKLAMA:

Katılımcılar konaklama ihtiyaçlarını kendileri karşılayacaktır ve kaç gün konaklama

yapacağını foto maraton tarihinden bir hafta (7 gün) önceden Düzenleme Kurulu

sorumlularına bildirecektir. GEZFOD olarak gerekli rezervasyonlar yaptırılmış olacak ve

konaklama yapılabilecek yerlerin adres ve iletişim bilgileri foto maratona kayıt yapılırken

Organizasyon Sorumluları tarafından katılımcılara verilecektir. Ayrıca istenildiği takdirde bir

kişi rehber olarak katılımcılara tahsis edilecektir.


FOTO MARATON PROGRAMI:

29 Mayıs 2015 Cuma:

10.00 – Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (Millet Bahçesi karşısı) dernek binasında kayıt

işlemleri 21.00’de sona erecektir. 29 Mayıs 2015 Cumartesi sabahı katılacak kişilerin

kayıtları ise foto maraton başlangıç yerinde saat 10.00’a kadar devam edecektir.

30 Mayıs 2015 Cumartesi:

06.30 – Giresun Meydanından kalkış

08.00 – Espiye Yedideğirmenler’e varış

08.00 – 12.00 arasında serbest fotoğraf çekimi,

12.00 – 13.00 Öğle yemeği

13.00 – 18.00 arasında serbest fotoğraf çekimi

18.00 – Giresun’a dönüş için toplanma

19.30 – Otele dönüş

31 Mayıs 2015 Pazar:

06.30 – Giresun Meydanından kalkış

08.00 – Espiye Avluca Köyü Düldül yolu varış

08.00 – 12.00 arasında serbest fotoğraf çekimi,

12.00 – 13.00 Öğle yemeği

13.00 – 15.00 arasında serbest fotoğraf çekimi

15.00 – Giresun’a dönüş için toplanma

17.00 – 18.30 – Fotoğrafların teslim edilmesi

18.30 – Jüri üyelerinin toplanması

20.00 – Gala Yemeği

21.00 – Foto maraton Sonuç bildirimi ve Ödül Töreni

23.00 – Kapanış

Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli gördüğü durumlarda

program değişikliği yapabilir.

KATALOG:

Ödül ve sergileme alan tüm fotoğraflar www.gezfod.org.tr web adresine yüklenecektir ve

isteyen katılımcılar bu adresten fotoğrafları indirebileceklerdir.


KATILIM ÜCRETİ:

Yarışmaya katılım ücretsizdir.


ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü : 2.000.- TL

İkincilik Ödülü : 1.500.- TL

Üçüncülük Ödülü : 1.000.- TL

Mansiyon (3 adet ) : 500.- TL

Sergileme (Katılan eser sayısının % 20’si kadardır) : —


DÜZENLEME KURULU:

Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD)

OSİB Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü


YARIŞMA SEKRETERYASI:

Erhan AYDIN Tel: 0 530 041 28 76 e-posta: erhanaydin@yavuzkan.com.tr

Fatih Mehmet GÖK Tel: 0 541 728 28 82 e-posta: fatih@sonarbilisim.com.tr


SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):

Ata Yakup KAPTAN Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Ertan KUDUBAN Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü

Hamit YALÇIN Fotoğraf Sanatçısı

Kezban BEKTAŞ GEZFOD Yönetim Kurulu Başkanı

Yunus Türkşad YEGİN Giresun Üniversitesi Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi

Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN

Foto Maraton, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) tarafından 2015/033 numara ile

onaylanmıştır.

Etkinlik sürecinde TFSF temsilcisi hazır bulunacaktır.